Opzet floreersafari

Opzet Floreersafari

In een notendop 

Kinderen, hun eigen leerkracht en de schooldirecteur gaan tegelijkertijd op floreersafari. Alle missies in de floreersafari zijn zo ontworpen dat ze aansprekend zijn voor ieder kind, rekening houdend met ieders uniciteit. Kinderen en leerkrachten hebben hier alle keuzevrijheid in, ook in de manier waarop kinderen de missies graag wil voltooien, aanvliegen. Het ene kind is bijvoorbeeld wat beeldender ingesteld dan het andere. Alle kinderen hebben hun eigen reisgids, het werkboek. Hierin staan alle missies beschreven. Jij als leerkracht ontvangt een gedetailleerde handleiding: de praktijkgids.

De floreersafari bestaat uit de onderstaande zes lesthema’s:

  1. Floreren ervaren 
  2. Krachten ontdekken 
  3. Krachten in actie 
  4. Dankbaarheid 
  5. Vriendelijkheid 
  6. Aanstekelijke toekomstverbeelding 

Van de lesthema’s Krachten ontdekken en Krachten in actie is een basis- en een verdiepende les gemaakt, zodat de leerkracht de vrijheid heeft om dieper op deze essentiële thema’s in te gaan. Het herkennen en praktisch leren toepassen van krachten vormt immers het fundament van de floreersafari. 

De floreersafari nodigt uit tot een lerende, gezond kwetsbare, nieuwsgierige houding van niet-alles-weten, maar juist op een veilige en plezierige manier op avontuur gaan, samen met de kinderen.

Hieronder vertellen twee kinderen over hun ervaringen met de floreersafari.